Zajímavosti o dinosaurech

Zajímavosti o dinosaurech aneb věděli jste, že:

Nejdelší drápy má Therizinosaurus, měl je až 1 metr dlouhé.
Nejkratší jméno dinosaura je Mei.
Nejdelší jméno dinosaura je Micropachycephalosaurus.
Tyrannosaurus měl 13x lepší zrak než člověk.
Nejpočetnější stádo dinosaurů mohlo mít až několik tisíc jedinců.
Největším opeřeným dinosaurem byl Gigantoraptor.
Nejdelší lebku měl rohatý Pentaceratops.
Největší ptakoještěr byl Quetzalcoatlus s rozpětím křídel 18m a vážil však kolem 100 kg.
Nejpodivnější dinosaurus byl Microraptor gui, který měl čtyři křídla.
Předchůdce Tyrannosaura měřil jen 3 metry a na hlavě měl zváštní hřeben byl pojmenován Guanlong.
Největším masožravcem byl Spinosaurus, měřil více než 18m.
Největším býložravcem byl téměř neznámý Amphicoelias, který mohl dosahovat délky i přes 50m.

Srovnání inteligence dinosaurů:

Za měřítko inteligence dinosaurů je považován tzv. encefalinační kvocient (EQ). EQ krokodýla jako blízkého příbuzného dinosaurů bylo stanoveno na hodnotu 1. Dinosauři s menšími hodnotami než 1 byli poměrně málo chytří, ale ti s vyššími hodnotami mohli být dosti inteligentní.

Sauropodomorfové 0,05 EQ (Massospondylus, Plateosaurus, atd.)
Zřejmě nejhloupější dinosauři, kteří žili převážně v triasu a na začátku jury.

Sauropodi 0,2 - 0,6 EQ (Brachiosaurus, Mamenchisaurus, atd.)
Velcí býložraví sauropodi, k poměru velikosti těla měli malý mozek.

Ankylosauridi a Stegosauridi 0,5 - 0,7 EQ (Euoplocephalus, Stegosaurus, atd.)
Obrnění dinosauři jako Stegosaurus měli mozek jako vlašský ořech. Ten neumožňoval patrně více než pouhé ovládání těla.

Ceratopsidi 0,7 - 0,9 EQ (Triceratops, Styrakosaurus, atd.)
Rohatí dinosauři byli o něco chytřejší než jejich pancéřovaní příbuzní.

Ornitopodi 0,9 - 2,8 EQ (Iguanodon, Parasaurolophus, atd.)
Někteří ornitopodi svou inteligencí překonali i krokodýly a Tyrannosaury.

Krokodýli 1,0 EQ
Současní příbuzní dinosaurů podle nichž se měří dinosauří inteligence.

Allosauridi a Tyrannosauridi 1 - 2,2 EQ (Allosaurus, Tyrannosaurus, atd.)
Velcí draví dinosauři byli se svou inteligencí hned za krokodýly.

Ornitomimosauři, Troodontidi a Dromeosauridi 5,5 - 8,6 EQ (Deinonychus, Ornitomimus, Raptoři, atd.)
Mazaní a ve smečkách lovící dravci patřili mezi nejchytřejší dinosaury.

Bambiraptor feinbergorum 12,5 - 13,8 EQ
Náš vítěz v inteligenčním porovnání. Nejchytřejším dinosaurem je malý opeřený dinosaurus příbuzný Troodona. Pro srovnání je ovšem nutné dodat, že v podstatě všichni dnešní ptáci jsou ale ještě chytřejší než tento nejbystřejší dinosaurus.